Disgrafi ve Diskalkuli Nedir?

Disgrafi ve Diskalkuli Nedir?

Disgrafi (yazma güçlüğü), Diskalkuli (öğrenme güçlüğü)

DİSGRAFİ

Disgrafi yazma güçlüğü olarak tanımlanan bir öğrenme güçlüğüdür. Bu öğrenme güçlüğünü yaşayan çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş yazmaktadırlar. Dil bilgisi, noktalama, hece ve harf alanlarında sorunlar yaşarlar. Disgrafinin zeka düzeyi ile ilişkisi yoktur.

 • Harf atlayarak yazmak
 • Hece atlayarak yazmak
 • Rakamları tersten yazmak
 • Harfleri tersten yazmak
 • Boşluk bırakmadan yazmak

gibi sorunlar yaşayabilirler. Kelimeleri hecelerine doğru ayırmada zorlanabilirler, uzun sözlükleri yazmada güçlük çekebilirler. Disgrafisi olan öğrenciler sınıfta tahtaya yazılanı defterine geçirmede, ev ödevlerini tamamlamada ve sınıf içi etkinliklere katılmada zorluklar yaşayabilir. Okuma ve yazma süreçleri ilerledikçe öğrenciler cümleleri, kelimeleri, heceleri ve sesleri yazmada giderek zorlanır.

DİSKALKULİ

Diskalkuli bir öğrenme güçlüğüdür, matematiksel işlemleri kavrama, hesaplama, sayısal sembolleri tanıma ve kullanma gibi durumlarda ortaya çıkan güçlüktür matematik bozukluğu olarak ta tanımlanabilir. Nüfusun % 3 - % 6'sında görüldüğü ve bazı bozukluklarda olduğu gibi cinsiyete göre fark olmadığı düşünülmektedir

 • İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanmak
 • Temel matematik işlemlerini çok yavaş veya zor çözmek
 • Toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini tanımada zorlanmak
 • Gün, hafta, ay ve mevsimleri anlamada zorlanmak
 • Zamanı anlatmakta zorlanmak
 • Matematiksel sembolleri karıştırmak
 • Analog saatleri okumakta zorlanmak
 • Nesneler arası uzaklığı anlamakta zorlanmak
 • Çarpım tablosunu öğrenmekte ve ezberlemekte zorlanmak
 • Dört işlem becerisinde işlem yönlerini karıştırmak
 • Çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanmak
 • Yer ve yön bulmakta zorlanmak

gibi sorunlar yaşarlar. Ayrıca rakamları yazmakta, basit işlemleri yapmakta ve problem çözmekte zorlanırlar. Diskalkulinin tanılanmasında kullanılan birçok test mevcuttur şüphelenildiği takdirde psikiyatri uzmanınızın önerdiği diskalkuli testini yaptırmalısınız. Okul öncesi dönemden yetişkinliğe her yaşta tanılama yapılabilir. Erken tanı alarak eğitime başlamak çok önemlidir.

Disgrafi ve Diskalkuli ile ilgili yapılması gerekenler:

Disgrafi ve Diskalkuli akademik başarısızlığı da beraberinde getirir. Akademik alandaki başarısızlıklar ise duygusal sorunlar oluşturabilir. Bu duygusal sorunlar öğrencilerin anlama becerilerini olumsuz etkiler. Okuldaki öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü konusunda yeterince bilgisinin olmaması ya da kavram yanılgısı ise dışlanma, kabul görmeme gibi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.

Bu şekilde bir öğrenme güçlüğü çocuk ilköğretime başladığında tespit edilebilir. Tanı aldıktan sonra mutlaka özel eğitim uzmanları, öğretmenler ve psikologlar ile birlikte çalışılmalıdır. Eğitim sürecinde çocuğun okuma-yazma ve motor becerileri desteklenir. İnce motor egzersizler el ve parmak kaslarını güçlendirmek için önemlidir.

Eğitimde aile katılımı çok önemlidir. Ailenin çocuğun gelişimini takip etmesi, gözlemlemesi ve öğretmenle doğru bilgi paylaşması gerekir. Ödevlerini ve günlük egzersizlerini yaparken çocuğa destek olması gerekir. Aynı zamanda çocuğun bu güçlüğe karşı bakış açısı geliştirmesinde aile çok önemli bir rol oynar. Aile her zaman sakin ve normal görünmelidir. Eleştirel olmamalı ve çocuğun yanında olumsuz konuşmamalıdır. Çocuğu kabul ettiğini ve onayladığını göstermeli ve sabırla mücadele etmeli, eğitime mümkün olduğunca destek olmalıdır.

Havva Sena EKİNCİ

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRETMENİ

Sağlığa ve eğitime dair blog yazılarımız:

>>Tüm yazılar

...

İletişim Formu

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp