Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizmde Ergoterapi

Ergoterapistler klinikte otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çok fazla çalışırlar. Otizm spektrum bozukluğunda ergoterapistler neler yapmaktadırlar?

Otizm Hakkında

Otizm Spektrum Bozukluğu - Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)

Otizm ve erken tanı

Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri erken yaşta başlanılan yoğun eğitim desteği ile azaltılabilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Öğrenmeye destek, Erken matematik, Sosyal beceriler, Dil iletişim ve oyun, Birey ve Çevre, Öz bakım becerileri, Sosyal beceriler, Günlük yaşam becerileri, Toplumsal yaşam becerileri, Okuma Yazma gibi birçok alanda bireyler desteklenip doğru eğitim metotlarıyla destek eğitim programları düzenlenmektedir.

Otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyeler

Otizmli bir çocuğa sahip olmak tüm aileyi etkiler, zaman alıcı ve sıkıntılı olabilir. Çocuğunuz gibi ailenizin de fiziksel ve duygusal sağlığına dikkat edin.

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp