Ergoterapist Kimdir?

Ergoterapist Kimdir?

Ergoterapist Nedir?

Ergoterapi birey odaklı bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler temel olarak kişilerin günlük yaşama ve anlamlı aktivitelere katılımlarını sağlamak iş ve sosyal yaşam için çalışır. Kişilerin günlük rollerinde problem yaşadıkları alanlarda ergoterapistler, çeşitli aktiviteler ile gereken rolün en üst seviyede icra edilebilmesi için çalışırlar. Özellikle herhangi bir hastalık sebebiyle hayattan kopmuş ya da kendini kültürel sebeplerle dışlanmış hisseden bireylerin tekrar hayata kazanımı hedeflenir.

 • Bireyleri aktif yaşama kazandırmak,
 • Yaşam kalitelerini arttırmak,
 • Bireylerin çeşitli durumlardaki bağımlılık düzeylerini en düşük seviyeye indirebilmek.
 • Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.
 • Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.
 • Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür
 • Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.
 • Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular
 • Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir..
 • Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

Ergoterapi bunları gerçekleştirirken, terapi uygulanan kişi için yüksek seviyede bir yaşam kalitesi sağlamayı hedefler.

 

Sağlığa ve eğitime dair blog yazılarımız:

>>Tüm yazılar

...

İletişim Formu

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp