Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü, temel bazı becerilerin kazanılmasında zorluğa neden olan bir nörogelişimsel bozukluktur (Dadandı – Şahin, 2018). Nöropsikolojik/Gelişimsel Öğrenme Güçlükleri ve Akademik Başarıya Dayalı Öğrenme Güçlükleri olmak üzere ikiye ayrılır ve alt güçlükleri vardır (Şahin- Akoğlu, 2017).

Özgül Öğrenme Güçlüğüne sahip bireyler normal ve normal üstü zekaya sahiptir. Görünen zekâ ile gerçekleşen durum arasında farklılıklar söz konusudur. Bireyler kendi içinde ciddi performans farklılıkları gösterir. Birey Türkçe dersinde çok zorlanırken Resim dersinde çok iyi olabilir. Çocuk derslerini öğrenmek ister ve bunun için çaba sarf eder. Ancak bunu gerçekleştirmede büyük zorluklar ve sorunlar yaşar. Tanı ölçütündeki bozukluklar günlük yaşamlarında da önemli bozukluklara neden olur (Görgü, 2021).

Fiziksel görüntülerinde akranlarından bir farklılık yoktur. Fakat Özgül Öğrenme Güçlüğüne sahip bireylerde komorbitelerde meydana gelebilir (Görgü, 2021).

Tedavilerde amaç Özgül Öğrenme Güçlüğüne sahip çocuğu akranları ile aynı akademik düzeye getirmek ve komorbite tedavisidir. (Görgü, 2021).

Nurdan YILMAZ

(ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ)

 

Sağlığa ve eğitime dair blog yazılarımız:

>>Tüm yazılar

...

İletişim Formu

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp