Serebral Palsi ve Rehabilitasyonu

Serebral Palsi ve Rehabilitasyonu

Serebral Palsi ve Rehabilitasyonu

Serebral Palsi(SP) doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrasında tam gelişmemiş beynin bir takım olumsuzluklar nedeniyle etkilenmesi sonucu meydana gelen fakat ilerleyici olmayan beyin hasarı olarak tanımlanmaktadır.

Unutmayalım ki hasarın kendisi değil etkilediği kas iskelet sistemi bozuklukları ilerleyicidir.

Peki Serebral Palsi (SP) çocuğumuzda ne gibi etkiler bırakmaktadır?

Öncelikle motor hareket kaybı ve duruş bozukluklarına sebep olmaktadır. İkincil olarak ise duyusal bozukluklar, algı bozukluğu, İletişim bozukluğu ve davranış bozukluğu gibi etkiler bırakabilmektedir. Aynı zamanda epileptik nöbetler de eşlik edebilmektedir.

Serebral Palside Risk Faktörleri:

Serebral palsili bireylerin yüzde otuzunda neyin neden olduğunu tam olarak bilinmemekle beraber doğum öncesinde doğum sırasında ve doğum sonrasında birçok sebepten dolayı oluşabilmektedir.

Doğum öncesinde radyosyona maruz kalınması, İlaç kullanımı, genetik faktörlerden dolayı veya çoğul gebelikle beraber olabilmektedir. Doğum sırasında ise beynin oksijensiz kalması düşük doğum ağırlığı erken doğum veya plasentanın erken ayrılması gibi sebeplerden dolayı olabilmektedir . Doğum sonrasında ise yine beynin oksijensiz kalması, solunum yetmezliği ve beyin kanamaları gibi sebeplerden dolayı oluşabilmektedir. Bununla beraber doğum sonrasındaki ilk 48 saat içerisinde eşlik eden nöbetlerden dolayı da görülebilmektedir.

Serabral Palsi Türleri:

Basit olarak ikiye ayıracak olursak spastik olan ve olmayan diye ayırabiliriz.

  • Spastik olanda kol ve bacaklarda sertlik gözlemlenirken
  • Spastik olmayan tipinde ise vücutta gevşeklikler ve anormal hareketler gözlenebilmektedir.

Serebral palsili çocuklarda görülebilecek diğer şeyleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Motor gelişimde gerilik
  • Kas tonusunda artma yada azalma
  • Vücut duruşunda bozukluklar ve anormal hareketler gözlemlenebilmektedir
  • Emme de bozukluklar da görülebilir. Baş çevresi ve vücut büyümesinde gerilikler de görülebilir.

Biz fizyoterapistler olarak serebral palsili çocuklarımızda uzun bir tedavi planı çizmekteyiz.

Çocuğu en yüksek performans seviyesine ulaştırabilmek ve bu seviyeyi koruyabilmek en önemli hedefimizdir. Ardından olası yeni davranışları edindirebilmek ve yeni kazanımlar sağlayabilmek amaçlarımız arasındadır.

Mevcut durumu korumakla beraber yeni kazanımları da sağladıktan sonra meydana gelme ihtimali olan yeni komplikasyonların da önüne geçebilmemiz gerekmektedir

Bütün bunlarla beraber çocukların ailelerinin ve bakım veren kişilerin de desteklenmesi ve eğitim verilmesi gerekmektedir

Biz SP'li çocuklarda kas iskelet sistemine ait bozukluklar olduğu için çocuklara en kısa zamanda tedavi planı çizip tedavisine bir an önce başlamamız gerekmektedir

Unutmayalım ki Serebral Palsili çocukların bakımı güç olmakla beraber çocuklara ve ailelerine verdiğimiz destekle birlikte çok önemli kazanımlar sağlanabilmektedir.

ORHAN AYDIN
UZMAN FİZYOTERAPİST

Sağlığa ve eğitime dair blog yazılarımız:

>>Tüm yazılar

...

İletişim Formu

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp