Uyum ve Davranış Problemi

UYUM VE DAVRANIŞ PROBLEMİ

Çocukluk döneminde görülebilen davranış problemlerini etkileyen başlıca faktörler çocuğun cinsiyeti, yaşı, doğum sırası, kardeş sayısı, anne ve babanın yaşı, anne ve babanın mesleği, ailenin kültürel özellikleri olarak sayılabilir. Bu bağlamda çocuğun sosyal davranışları, ailenin tepkileri ve akran grubunun tepkileri kapsamında incelenmelidir.

Sosyal becerilerini günlük hayata yansıtamayan çocukların, sosyal becerilerin aksine isteklerine ulaşmak için problem davranışları ortaya koyabileceği ifade edilmiştir. Bu durum çocuklar için "arkadaşının elindekini alma gibi bir problem davranışın 'elinden almak' olan isteğine ulaşabilirliğini kolay hale getirdiği için, izin alması veya beklemesi gibi sosyal becerileri kullanmaktan daha zahmetsizdir.

Zihinsel yetersizliği bulunan kişiler günlük yaşamda yönergeleri yerine getirememe, çevresindeki kişilere ve kendisine zara verebilme, vurma, tükürme gibi problem davranışlar gösterebilmektedir. Zihinsel yetersizliği bulunan kişilerde problem davranışın görülme sebebi birden fazla faktörle ilişkili olabilmektedir. Bu faktörlere sınırlı iletişim kurabilme becerileri, okulda görülen başarısızlıklar örnek gösterilebilir.

Sevim Tuba Oruç
ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

 

Sağlığa ve eğitime dair blog yazılarımız:

>>Tüm yazılar

...

İletişim Formu

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp