Özel Eğitim

Psikolojik Destek

Kardeş kıskançlığı, Dikkat ve odaklanma çalışmaları, Uyum problemleri, Anne Baba çocuk arasındaki iletişim problemi, Okul başarısızlığı gibi birçok alanda psikolojik destek verilmekle beraber birebir aile görüşmeleri yapılmaktadır.

Dezintegratif Bozukluk

Üç yaşından sonra çocuklardan görülen sosyal beceriler, dil ve motor becerilerde ortaya çıkan gecikmelerle rastlanan ender bir durumdur.

Özel yetenekli birey kimdir?

Özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri iyi algılayabilen ve yüksek düzeyde performans gösteren bireylerdir.

Duyu Bütünleme Eğitimi

Duyu bütünleme başka bir bakış açısıyla; duyu girdimize verilen anlamlı ve amaca yönelik cevaplar oluşturmak için, vücuttan ve çevreden alınan duyu bilgisinin anlamlandırılmasıdır. Koku, İşitme, Dokunma, Görme, Tatma gibi fonksiyon bozukluğu, davranışsal problemlerin sürekliliği duyumlar yoluyla alınan bilginin işlenmesindeki, vücudumuzdan ve çevreden alınan duyu bilgisinin bireyin bedenini çevreye uyumlu şekilde kullanmasını sağlayan nörolojik işlem olarak ifade edilmektedir.

Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi alması gerekip herhangi bir sebepten dolayı fizik tedavi hizmetini kendi evinde almak isteyen bireylerin, kaybettiği fonksiyonel ve fiziksel kapasitelerini tekrar kazanmalarını sağlayacak bütüncül tedavidir. Alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli fizik tedavi uzmanı ekibimiz tarafından hastaların kendi ev ortamlarında fizik tedavi seansları uygulanır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Başlangıç düzey motor becerileri, Oturma, Yürümeye hazırlık, Yürüme, İleri düzey kaba motor becerileri, Duyu algı motor/Duyusal işlemleme becerileri/duyu bütünleme, İnce motor becerileri, Günlük yaşam aktiviteleri gibi destek eğitim programları düzenlenerek bireyler fizik tedavi alanında desteklenmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenmeye destek, Sosyal etkileşim, Dil ve iletişim, Matematik, Okuma yazma gibi birçok alanda bireyler desteklenerek doğru eğitim metotlarıyla destek eğitim programları düzenlenmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Öğrenmeye destek, Erken matematik, Sosyal beceriler, Dil iletişim ve oyun, Birey ve Çevre, Öz bakım becerileri, Sosyal beceriler, Günlük yaşam becerileri, Toplumsal yaşam becerileri, Okuma Yazma gibi birçok alanda bireyler desteklenip doğru eğitim metotlarıyla destek eğitim programları düzenlenmektedir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı

Konuşma terapisti çeşitli dil ve konuşma bozukluğu olan her yaştaki kişiye destek olarak konuşma becerilerinde konuşma sesi, akıcı konuşma, edinilmiş dil, motor konuşma, rezonans gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Öğrenmeye destek, Erken matematik, Sosyal beceriler, Dil iletişim ve oyun, Birey ve Çevre, Öz bakım becerileri, Günlük yaşam becerileri, Toplumsal yaşam becerileri, Okuma Yazma gibi birçok alanda bireyler desteklenip doğru eğitim metotlarıyla destek eğitim programları düzenlenmektedir.

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp