Zihinsel Engelli Bireyler

Zihinsel Engellik Nedir?

Zihinsel engellilik, davranışlarda uyumsuzluk, gelişimsel gerilik, dikkat, bellek, algılama, problem çözme gibi becerileri normalin altında olma durumudur.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Öğrenmeye destek, Erken matematik, Sosyal beceriler, Dil iletişim ve oyun, Birey ve Çevre, Öz bakım becerileri, Günlük yaşam becerileri, Toplumsal yaşam becerileri, Okuma Yazma gibi birçok alanda bireyler desteklenip doğru eğitim metotlarıyla destek eğitim programları düzenlenmektedir.

BENİ ORAYA GÖTÜR Çamlıca / İstanbul

ARAYIN
WhatsApp